Rychlý kontakt

Telefon: +420 723 143 786
E-mail: bc.h.stachova@email.cz

Menu

Zajímavosti

Cvičení

Pět tantrik

z joginského chrámu v Tibetu.

Pět tantrik je 5 tělesných pozic, které ve spojení s kontrakcemi svalstva pánevního dna, dýcháním a intonací vytvářejí velmi účinný cvičební program. Toto cvičení vám zachová mládí a probouzí životní sílu. Ve fázích odpočinku mezi jednotlivými cviky se provádí vizualizační cvičení.

1. Velký bambus - napomáhá k udržení pohyblivosti a flexibilitě zad.

2. Slon - otevírá lumbální oblast u bederního obratle a umožňuje zesílený tok energie do hlavy.

3. Rodička - otevírá pánevní dno a osvobozuje v něm dřímající  vitální energii.

4. Pluh - protahuje zádové a krční obratle a nahromaděnou energii v oblasti srdce vytlačuje do krku a do hlavy.

5. Stoj na hlavě nebo svíce - všechna energie se přivádí do hlavy

 

Súfijské cvičení

je meditací v pohybu trvající asi 30 min. Jedná se o jednoduché cvičení do 4 světových stran s úsměvem na tváři. Toto silně energetizující cvičení je o přijímání a dávání lásky a dokáže ve vás probudit energii v nebývalé míře a rychlosti.

 

Makko Ho

Cvičení napomáhá k uvolnění energetických drah tak, aby docházelo  k plynulému  proudění energie k jednotlivým orgánům. Posilujeme  správnou činnost plic, tlustého sřeva, žlučníku, jater, žaludku, sleziny, močového měchýře, ledvin, srdce a tenkého střeva.

1. Meridián plic

potíže: bolest v krku, rýma, kašel, dušnost, bolest a mrazení v oblasti lopatek, spavost, únava, deprese, horečka, bolest spánků, nervozita, neklid 
Pokud náležitě nefunguje meridián plic, dostavují se psychické obtíže jako bezmoc, strach ze samoty, povýšenost, negace života, pohrdání, výsměch, podceňování, falešná hrdost, nesnášenlivost, předpojatost, vnitřní napětí. Pracuje-li meridián plic dobře, chce se člověk plně zapojit do života. Je pokorný, tolerantní, skromný a vyrovnaný.

2. Meridián tlustého střeva

potíže: bolesti v krku, bolest zubů, krvácení z nosu, zácpa, průjem, bolesti břicha 
duševní potíže: jako jsou pocity viny pocházející z raného dětství, které souvisejí s tím, že si cosi - i nevědomě - vyčítáme, například rozvod rodičů. Dále se může dostavit pocit selhání, lačnost a také hluboká traumata.

3. Meridián žlučníku

potíže: závratě, hučení v uších, nedoslýchavost, bolesti horní čelisti, bolesti hlavy, horečka, zánět spojivek, otupělost 
duševní poruchy: člověk má pocit, jako by byl "přejetý", nemá z ničeho radost, všechno mu otravuje život, dále trpí zlostí, prchlivostí, duševní strnulostí, vzdorem, "zkamenělostí" (žlučové kameny). 
Pracuje-li meridián žlučníku dobře, daří se člověku skvěle sloužit (nikoli však posluhovat) ostatním - "Přistupuji mile, smířlivě k ostatním."

4. Meridián jater

potíže: bolesti podbřišku, noční pomočování, zadržování moče, (tříselná) kýla, zvracení, ústřel 
duševní obtíže: jako pocit neštěstí, bezmoci ("…, dej mi sílu, prosím!"), ochablost. 
Pracuje-li meridián jater dobře, je si člověk vědom vlastní síly ("Jsem šťastný, jsem veselý, mám štěstí!").

5. Meridián žaludku

 

potíže: horečnatá onemocnění, bolesti žaludku, zvracení, nadýmání, otoky, bolesti v krku, krvácení z nosu, nejrůznější závislosti, křeče, pocity napětí 
duševní obtíže: jako hloupost (něco zůstává nezpracováno - v žaludku stejně jako v hlavě), chtivost (chorobná panovačnost), hnus, zklamání, zahořklost, prázdnota, strádání, hlad, nevolnost, pocit nedostatku a z toho plynoucí poživačnost. 
Pracuje-li meridián žaludku dobře, je člověk spokojený a uvolněný. Vychází sám se sebou a nerozčiluje se.

6. Meridián sleziny a slinivky

potíže: bolest žaludku, zvracení, žloutenka, nadýmání 
duševní obtíže: jako reálné obavy z budoucnosti zapříčiněné děsivým zážitkem (dětství),  strach, že by se mohlo stát něco nepříjemného, šok, strnutí, odpor vůči druhým, smíření s nemocí, závist a nepřejícnost. 
Pracuje-li meridián sleziny a slinivky dobře, člověk nemá strach, cítí se bezpečný, a to i ve svých sociálních vztazích. Věří v jistou budoucnost a spoléhá na ni.

7. Meridián močového měchýře

potíže: noční pomočování, zadržování moči, oční choroby, bolesti hlavy 
psychické poruchy: potlačovaný neklid, netrpělivost, frustrace, pocit, že nic nestíhám, stres a také strach ze smrti a neposednost. 
Pracuje-li meridián močového měchýře dobře, je člověk mírný, vyrovnaný, má vyřešeny všechny niterné spory a konflikty, vyznačuje se vnitřní rovnováhou.

8. Meridián ledvin

potíže: bolesti v kříži, zácpa, průjem, slabost v nohou, dušnost, astma, bolesti v krku, horkost chodidel. 
duševní obtíže: deprese založené na "otrávenosti" ( také v psychickém významu slova), sexuální nejistota, svévole, sebe prosazování, odpor, odmítavost, komplexy méněcennosti. 
Pracuje-li meridián ledvin dobře, cítí se člověk sexuálně jistý a je vyrovnaný.

9. Meridián srdce

potíže: bolesti v srdeční krajině, pocit horkosti v rukou, vyschlost v krku 
duševní poruchy: zlovolnost (zlomené srdce vyvolává smutek a intrikánství), stavy, kdy "člověk nedokáže pochopit srdcem druhé, sám nese tíži celého světa", dále uzavřenost, tvrdost ("nemocné srdce chce k sobě poutat a nepouštět"), hněv a zlost. 
Pracuje-li meridián srdce dobře, cítí člověk v srdci velké štěstí. Má-li někdo vyvinutý meridián srdce, neváže se. Miluje, odpouští a je naladěn smířlivě.

10. Meridián tenkého střeva

potíže: žloutenka, bolest v podbřišku, bolest v krku, nedoslýchavost, oteklé tváře 
duševní poruchy: jako je smutek, žal, utrpení, přecitlivělost (nesouhlasím s tím, že realita je taková, jaká je - třeba s tím, že bílá zeď je skutečně bílá.) 
Pracuje-li meridián tenkého střeva dobře, je dotyčný člověk schopen navrhovat konstruktivní změny, tedy odstraňovat chyby. Je veselý a překypuje radostí.

11. Meridián osrdečníku

potíže: tíseň, bušení srdce, anginu pectoris, rozrušení 
duševní poruchy: lítostivost a kajícnost, sexuální napětí, žárlivost, umíněnost, nespokojenost, roztěkanost, nedostatečná flexibilita, závist a nepřejícnost. Pracuje-li meridián osrdečníku dobře, zbavuje se člověk tíživé minulosti, cítí se uvolněný - také tělesně - a je velkorysý.

12. Trojitý ohřívač

potíže: bolesti v krku, závratě, hučení v uších, nedoslýchavost, nadýmání, noční pomočování, bolesti při močení 

psychické potíže: deprese, stavy zoufalství, smutku, beznaděje, znejistění, poraženectví, osamělosti, pocity vyvrženosti ("Už nejsem, co jsem býval.") a tíživé viny. Další problémy se mohou vyskytnout v podobě příliš pomalého mluvení, naivity a poruch spánku.