Rychlý kontakt

Telefon: +420 723 143 786
E-mail: bc.h.stachova@email.cz

Menu

Zajímavosti

Úvod

Každý jste originál. Hledejte sami v sobě. Když pochopíte sebe, pochopíte ostatní. Podporujte optimismus, naleznete klid. Pochopení je vaše kultivace a současně vaše osvobození. Nedělejte odpory, nemusíte souhlasit, ale akceptujte situace takové jaké jsou. Všichni jsme lidské bytosti  a zkuste si upřímně odpovědět: " Můžte prohlédnout doopravdy a plně veškeré jednání určitého jedince nebo skupiny?" Neútočte sami na sebe ani druhé, respektujte ostatní. Buďte opravdoví, sledujte reakce vašeho těla.

JSTE JEDNO VĚDOMÍ - NEJSTE HMOTA.

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Vht6VWOXM

Jaký je smysl života?

Život je cesta, smysl i odměna. Vaše poslání je rozkvést. Být je veliký dar. Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

Proč nás pronásleduje neštěstí?

Co jste zaseli, to také sklízíte. Neštěstí je vaše volba. Chudoba je výtvor člověka. Když obviňujete, ztrácíte sílu. Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí. Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe. Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem. Nedělejte ze svého života živoření. Nedovolte davu, aby zničil vaši duši. Ať bohatství není vaším prokletím.

Jak přemoci neštěstí?

Neodsuzujte se. Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští. Nesrovnávejte a nerozdělujte. Za všechno děkujte. Radujte se, neboť radost koná zázraky. Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní. Pociťujete-li radost, neštěstí se vás nedotkne. 

Jak dosáhneme štěstí?

Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční. Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní. Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém. Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí. Šťastní jsou ti, kdo hledají. Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání. Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii. Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa. Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky. Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí. Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří. Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe. Šťastní jsou ti, kdo milují. Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život. Šťastní jsou ti, kdo tvoří. Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní. Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

V čem je tajemství hojnosti?

Váš život je nejcennější šperk. Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná. Čím více dáváte, tím více dostáváte. Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým. Nevyčítejte si bohatství. Štěstí stojí na prahu vašeho domu. Otevřete se hojnosti. Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

Jak žít ve světle?

Žijte naplno každý okamžik svého života. Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost. Vězte, že co je uvnitř, to je i vně. Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci. Člověk je zárodek Slunce. 

Jak dosáhnout harmonie

Žijte prostě. Nikomu neškoďte. Nezáviďte. Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují. Zasvěťte život kráse. Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění. Jednejte s bližními otevřeně.  Přinášejte do Světa něco nového. Naplňte tělo Láskou. Staňte se energií Lásky. 

Jak dosáhnout dokonalého života?

Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí. Nešťastní zůstávají otroky. Štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda. Pochopte podstatu štěstí. Otevřete se světu a svět se vám otevře. Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem. Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality. Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně. Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem?", odpovíte si na všechny otázky. Stanete se příčinou svého štěstí.